Serdar Paktin

Işıklar Askeri Lisesi ve Hava Harp Okulu eğitiminden sonra rota değiştirip Kültürel İncelemeler lisans derecesi aldı ve Fulbright bursuyla New York’taki The New School’da İnterdisipliner Çalışmalar yüksek lisansını yaptı. New York’ta Michael Bloomberg, Hillary ve Bill Clinton gibi müşterileri için kampanya stratejileri hazırlayan Whitman Insight Strategies’de araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Türkiye’deki ilk sosyal medya seçim kampanyasını yönetti ve Change.org ile kampanya stratejilerine yön verdi. Luxury Files, Arena ve GQ gibi uluslararası dergilerde editörlük ve yazarlık yaptı. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ‘Online İtibar Yönetimi’ ve ‘Sosyal Fayda İletişimi’ dersleri veriyor. Bunun dışında birçok farklı eğitim kurumunda iletişim, hikaye anlatıcılığı, içgörü üretimi, kampanya yönetimi gibi alanlarda eğitim veriyor ve programlar tasarlıyor.

Kurucusu olduğu Londra merkezli kültürel içgörü ve yaratıcı strateji stüdyosu PAKT ile küresel markalara yaratıcı iletişim stratejileri ve kavramsal iletişim (göstergebilim), konsept ve proje geliştirme, içgörü üretimi konularında danışmanlık veriyor.

House of Impact bünyesinde, kültürel analiz ve semiyotik çalışmalarında yer almaktadır.