Nasıl Çalışırız

Sıra dışı çözümlere ihtiyaç duyulan karmaşık projelerde uzmanlaşmış bir ekibiz.

Toplumsal fayda odaklı dönüşüme inanan hareketler için, derin içgörülere ulaşmak elzemdir.

Bu içgörüleri elde etmenin en iyi yolu, bilinç dışı aklı araştıran metodolojiler ile büyük veriyi kombine etmektir.

HOI, büyük bir toplumsal motivasyon etrafında toplanabilecek son derece etkili dip dalga gruplarını tespit eder, onları bu büyük dava çerçevesinde ikna etmeyi hedefler ve hazırlanan mesajı organik olarak yaymalarını sağlar.

Süreç Nasıl Uygulanır?

  1. İş ortağımız KONDA ile birlikte, marka ve kategori bilgileriyle kirlenmemiş büyük “Hayat Tarzları” verisi üzerinde çalışılır.
  2. Hareketin organik yayılımını destekleyebilecek odak noktalar tespit edilir.
  3. Tespit edilen bu kitlelerin büyüklüğü belirlenir.
  4. Dava etrafında birleştirecek duyguları bulabilmek için, belirlenen grupların tansiyon noktaları bu grupların bilinç dışı araştırmalar ile tespit edilir.
  5. Bu tansiyonlar etrafında projeler ve vaatler yapılandırılır.
  6. Hareket markalanır.
  7. Hareketin planlaması oluşturulur.
  8. Uygulama kontrollü bir şekilde takip edilir.