Hizmetlerimiz

Veri odaklıyız.

Neredeyse çeyrek yüzyıl süren araştırma tecrübemizden ve büyük veriden elde ettiğimiz içgörülerden beslenen benzersiz bir stratejik deneyim sunarız.

Veriye dayalı analiz ve modellemeler yaparız. Verinin sosyal hareketler için etkilerini açıklığa kavuştururuz; görünmeyen - yüzeyde olmayan farklı taban kitlelerini ortaya çıkartır, analiz eder, hedefler ve hareketin destekçisi olmaları için onları ikna etmeye çalışırız.

Veri ve Mikro Hedefleme - Grassroots

Veri yönetimi ve mikro hedefleme içgörüleri sayesinde HOI, doğru içerikle, doğru insanlarla, doğru yerlerde ve doğru zamanda konuşmayı sağlar.

Toplumsal Segmentasyon ve Haritalama

HOI, değişen hayat tarzlarına göre kitleleri derinlemesine anlayabilmek için toplumsal grupları, iş ortağı ile birlikte segmente eder; kitleleri harekete geçirecek tansiyon noktalarını keşfeder. Tüm bunları yaparken davranışsal ekonomi ve nöro pazarlama metodolojilerini kullanır.

Dijital Etkileşim Stratejileri

Yenilikçi hedefleme teknikleri ile HOI, çevrimiçi kampanyaları çevrimdışı hareketlere dönüştüren bütünsel etkileşim stratejileri geliştirir.

Semiyotik ve Kültürel Analiz

HOI, göstergebilimin gücünden beslenir. Mesajları, bireylerin zihninde semiyotik tortu bırakacak şekilde kurgular. Bunu yaparken kültürün çok katmanlı yapısını analiz eder ve kolektif hafızadaki doğru noktaları ortaya çıkarır.

Projeleme ve Markalama

Bir hareketin en önemli ürünü, markasıdır. HOI, kalıcı, tutarlı ve kazanan bir marka oluşturmak için toplumsal hareketin varlıklarını projelendirir; bu varlıkları nasıl kullanacağınıza dair eşsiz bir deneyim kurgular ve markalar.

Otantik İçerik

Sürekli değişen bir dünyada, toplumsal hareketlerin doğru kitleye sunabileceği, otantik bir içeriğe ihtiyacı vardır. HOI, farklı kitleleri yatay kesen ortak duygularda birleştiren otantik içerikler oluşturur; doğru duyguları harekete geçirerek tansiyonu yönetir.

Hızlı Tepki ve Kriz Yönetimi

Malum, gerçek-ötesi (post-truth) devrinde yaşıyoruz. Hayatı sosyal medya algoritmalarıyla sarılmış topluluklar, sıkça yalan haberin hedefi olmaktadırlar. Bu yalan haberlerin hedefi, değerli toplumsal hareketlerin itibarını yok etmektir. Hızlı müdahale ve kriz yönetimi, bu tip durumlara yönelik en etkili ilaçtır. HOI, hızlı anti doz geliştirir.