Biz Kimiz

Toplumsal gelişime katkı sağlayacağına inandığımız gelecek nesil sosyal-politik hareketlerin ve liderlerin inkübatörüyüz.

Sadece olumlu değişiklikler getireceğine inandığımız projeler üzerinde çalışırız.

Hedefimiz iyi nesil sosyal-politik hareketlere destek vermek, topluma yararlı olacağını düşündüğümüz bu hareketlere benzersiz bir veri bazlı strateji deneyimi sağlamak ve bunun sonucunda yeni liderlerin siyasal hayata kazandırılmasının önündeki engelleri azaltmaktır.

Bu engellerin azaltılması için toplumsal yaklaşımlar oluştururken, projelendirirken ve yapılandırırken, bu süreçlerin gerektirdiği bağlılığı ve kişisel fedakarlığı gösteririz.

Bu engelleri sosyal etkileşim alanını genişletmeye çalışarak ve gelecekteki liderler için çalıştığı ülkeyi gerçek bir fırsatlar ülkesine dönüştürerek azaltmaya çalışırız.

Tüm bu yönleriyle kendimizi “toplumsal etki ekosistemi uzmanları” olarak tarif ederiz.