Ana Prensiplerimiz

Hizmet verdiğimiz tüm süreçlerde gizlilik esasıyla çalışırız.

House of Impact olarak biz, çalıştığımız projelerde katalizör etkisine sahibiz; ancak projenin sahibi değiliz. Bize göre bu, hareketi başlatanlara haksızlık demektir.

Bu nedenle, hizmet verdiğimiz kurum, kuruluş ve liderleri herhangi bir mecrada şirketimiz için pazarlama malzemesi olarak asla kullanmayız.

Bunun yanı sıra etik kodumuzu şu maddelerle tanımlarız:

  1. Şeffaf ve aktif demokrasinin gücüne inanırız.
  2. Bireylerin, haklarının farkında olarak toplumsal süreçlere aktif katılımını destekleriz.
  3. Özgürlükler ve insan haklarından yana tarafız.
  4. Fırsat eşitliğini savunuruz.
  5. İnsanlığın gelişiminden ve dönüşümü sahiplenmesinden besleniriz.
  6. Daha iyi bir geleceğe inanır, onu inşa etmek isteyenlerle el ele veririz.