"Bir grup düşünceli ve kararlı insanın dünyayı değiştirebileceğinden asla kuşku duymayın."

Margaret Mead

Ana Prensiplerimiz